Mobil plattformstrappa i stålgaller med åtkomst från två sidor

Den flexibla lösningen för våtrumsanvändning med förhöjd halksäkerhet tack vare steg av gallerplåt.

• Motsvarar den nya europeiska standarden DIN EN 131-7.
• Enkel och snabb montering tack vare nya förbindelseelement av pressade profiler av aluminium.
• Maximal belastning 150 kg.
• Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
• Rymlig plattform 600 mm × 800 mm.
• Mobil och snabbt användningsklar tack vare fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
• Maximalt arbetsområde tack vare två åtkomstställen och ståplattform.
• Maximal säkerhet tack vare dubbelsidigt 1,00 meter högt plattformsräcke.
• Utförande med steg av stålgaller och plattform
• Plattformsräcke 1,00 m högt, resp. 5 steg = nödvändigt tillbehör.

produkt bild